Vítejte na našem webu

Vítám Vás na těchto stránkách. Jmenuji se Jan Mička. Nejspíš jste si to až do této chvíle neuvědomili, ale, jako Občané České republiky jste přirozenými členy a poslanci OBČANSKÉHO PARLAMENTU. Jako členové a poslanci máte minimálně stejné pravomoci jako malá samozvaná skupina takzvaného stranického parlamentu. Je to tu psáno černé na bílém.  :-))  OBČANSKÝ PARLAMENT má přirozeně a logicky 100% členů Občanů státu a má tudíž vyšší morální právo a vyšší legitimitu a mandát, než malá vnucená skupina politiků zastupujících s bídou 1,7% svých stranických členů (jejichž jediná kvalifikace, schopnosti a pravomoc spočívá obrazně řečeno v „barvě kravaty“).

Tyto stránky vznikly za jediným účelem, aby Vám pomohly uvědomit si VAŠI MOC A SÍLU 100% OBČANŮ  proti hrstce samozvaných otrokářů. Až si uvědomíte KDO JSTE A JAKÁ JE VAŠE SÍLA, až převezmete moc a zodpovědnost nad Vaším Životem a Vaší Zemí do svých rukou, až zde konečně zavládne tak dlouho slibovaná Demokracie, budou tyto stránky, jako zbytečné, zrušeny. Mohou zde být měsíc, dva, ale také pět či deset let. Záleží na rychlosti Našeho sebeuvědomění a převzetí Věcí Svých, Svých Práv a Svobod do svých rukou z rukou mizivé skupinky stranických manipulátorů.

Tak tedy bez dlouhých prázdných řečí, začneme-

 

OBČANSKÝ PARLAMENT

 

Ustanovení první

OBČANSKÝ PARLAMENT je Demokratická struktura, (zahrnující automaticky 100% Občanů   státu) jejíž Morální a ospravedlnitelné legislativní právo je nad stranickým parlamentem (složeném z malých soukromých zájmových spolků, zastupujícím zhruba pouhých 1,7% svých členů).

Ustanovení druhé

Členem OBČANSKÉHO PARLAMENTU je automaticky Každý Občan Čech Moravy a Slezska a to i ten, jenž o svém členství neví a své pravomoci zatím z neznalosti nevyužívá.

Ustanovení třetí

Jediná platná a legitimní Ústava je OBČANSKÁ ÚSTAVA schválená v REFERENDU členy OBČANSKÉHO PARLAMENTU. Dosavadní provizorní stranická ústava zájmových sdružení v tom případě ztrácí platnost.

Pozor důležitý prvek po vzoru našich stranických „nadlidí“  to se jim bude líbit.

Ustanovení čtvrté

Členové OBČANSKÉHO PARLAMENTU mají IMUNITU vůči legislativním výnosům podřízeného stranického parlamentu.  (je to v zájmu Svobody a Demokracie a v rámci ochrany před perzekucí ze strany nižšího totalitního orgánu). Záleží čistě na dobré vůli a ochotě členů OBČANSKÉHO PARLAMENTU zda budou spolupracovat a komunikovat  s orgány a institucemi řízenými podřízeným stranickým parlamentem.

Ustanovení páté

Pokud budou členové OBČANSKÉHO PARLAMENTU proti své vůli a násilím nuceni  ke krokům vyplývajícím z iniciativ podřízeného stranického parlamentu, je nato hleděno  jako na teroristický útok a pošlapávání Občanských práv a Demokratických svobod. V takovém případě mají členové samotní i OBČANSKÝ PARLAMENT jako celek, Morální právo užít všech dostupných a nutných prostředků k sebeobraně, jež uznají za vhodné.

Ustanovení šesté

Členové OBČANSKÉHO PARLAMENTU se volně scházejí, nebo prostřednictví jediného informačně otevřeného média, internetu spolu diskutují, komunikují a domlouvají společné akce a postup, jakým způsobem instalovat ve státě Demokracii a napravit ekonomické, morální a jiné škody, jež napáchaly malé stranické buňky.

Ustanovení sedmé

Práce OBČANSKÉHO PARLAMENTU je na principu filosofie Mahátmy Gándhího nenásilí, avšak bude-li vůči jednomu, či více členům OBČANSKÉHO PARLAMENTU užito násilí, je dle logiky věci, že diktatuře nelze ustupovat a nechat se beztrestně perzekuovat a týrat, pak užití síly k sebeobraně Občanských práv a svobod je ospravedlnitelné a omluvitelné.

Ustanovení osmé

Pokud některý člen OBČANSKÉHO PARLAMENTU se rozhodne nevyužít svých Občanských práv a převede plnou moc a rozhodování o svém životě a své Svobodě na nějaké soukromé zájmové sdružení (ať politickou stranu, náboženskou či jinou organizaci, třeba spolek zahrádkářů) má nato plné právo, ale toto nemá žádný vliv a vztah na ostatní členy, OBČANSKÉHO PARLAMENTU kteří chtějí hájit své Svobody a rozhodovat sami Demokraticky o svém životě a majetku.

Ustanovení deváté

Člen OBČANSKÉHO PARLAMENTU se prokazuje viditelným znakem svého členství. Toto je zároveň i průkaz jeho IMUNITY vůči orgánům stranického parlamentu. Tento znak si můžeme ze stránek vytisknout a například zalaminovat nebo sami nakreslit, nechat vytisknout na látku (fantazii se meze nekladou,  můžeme třeba ustřihnout čtyři barevné stuhy, červenou, zelenou, modrou, bílou a mít je sešité) a nosit viditelně na oblečení a prezentovat tak svou příslušnost k OBČANSKÉMU PARLAMENTU  a své sebeuvědomění, Kdo Jsme a jaká pro sebe požadujeme práva a Svobody. A když nás zastaví policie a bude chtít provést dechovou zkoušku, tak s úsměvem můžeme odvětit, že jsme členy a poslanci OBČANSKÉHO PARLAMENTU a schválili jsme si IMUNITU.  Protentokrát jim jejich neznalost promineme a možná projevíme ochotu ke spolupráci a komunikaci (příště ať se to ovšem neopakuje) a poté odkážeme policii na tento web. Užíváním znaku OBČANSKÉHO PARLAMENTU se nezavazujeme k ničemu, nejsme v žádné, straně, sektě, neplatíme žádné příspěvky, jen veřejně dáváme najevo, že máme dost feudálně-otrokářského systému malých soukromých politických stran a od této chvíle se prohlašujeme za SVOBODNÉ OBČANY (konec nevolníků) jež o svém Životě rozhodují sami.

 

Proč vlastně tato aktivita???????

Ztratili jsme SAMI SEBE. Nechápeme KDO JSME A CO TADY NA SVĚTĚ DĚLÁME. Když si položíme otázku PROČ? odpovíme jediné, peníze, majetek, moc. Vyšší růst, vyšší HDP, ještě více vytěžit, více zamořit řek, moří, vzduchu, ještě větší zisk, více vyrabovat, více ukrást, více poroučet a diktovat. Více otroků a nevolníků. Majetek sám o sobě není v principu špatný, ale není to cíl naší pozemské existence, pro nějž jsme se sem narodili. Tak nás Universum skrze životní lekce, nemoci, havárie směruje k NALEZENÍ SEBE SAMA A SVÉ SKUTEČNÉ PODSTATY.  Chováme se zde na Zemi sobecky, chamtivě a bezohledně. Režim ekonomických a mocenských teroristů.

Naštěstí na světě jsou stovky a tisíce jednotlivců i skupin kteří pod inspirací VYŠŠÍHO VĚDOMÍ se snaží obnovit ztracenou ROVNOVÁHU ŽIVOTA. A ukázat ostatním cestu.

V čele společenství by měli být jedinci s vyšším duchovním a morálním uvědoměním, kteří využívají moc a majetek k rozvoji a prospěchu všech. (tak jak nám to v minulosti ukazovali politik Masaryk a podnikatel Baťa). Lidé kteří rozuměli PODSTATĚ EXISTENCE A ŽIVOTA a snažili se tento SMYSL předat ostatním. Ti nejlepší z nejlepších, jdoucí nám příkladem a pod Veřejnou Občanskou kontrolou. My jsme ovšem zdegenerovali, z technické pomůcky vývoje, peněz, jsme udělali cíl, zavedli zvrácenou lupičskou úrokovou ekonomiku, místo levných účinných léků prodáváme předražené jedy, místo ekologické energie zadarmo, rabujeme přírodní zdroje, zamořujeme své přírodní prostředí a okrádáme ve své hlouposti sami sebe. Nedělejme si iluze, Univerzum má své páky, jak nepovedený experiment zvaný „homo sapiens“ zastavit, pokud se nezastavíme sami. Stejně jako lidské tělo má přirozenou imunitu, jež zlikviduje zvrhlý virus.

Ekonomické, ekologické, bezpečnostní krize, přírodní katastrofy jsou přirozeným důsledkem a samoregulačním mechanismem Vesmírného organismu, jehož jsme my součástí. My tyto krize tvoříme svou hloupostí, my je také můžeme svou moudrostí odstranit. Jsme Tvůrci Svého Osudu.

A teď malý příklad-stejně jako na operačním sále musí být lékař, jenž rozumí anatomii a procesům lidského těla (nesmí tam být řezník z jatek), stejně jako autobus smí řídit pouze někdo kdo zná pravidla silnice a konstrukci autobusu (nesmí tam být opilý analfabet bez řidičáku) stejná kvalita musí být v čele států na světě. Rádoby pseudochytré bláboly o údajné levici a údajné pravici, kde ke kvalifikaci řízení autobusu a operaci  v nemocnici stačí „pouze barva kravaty a stranická knížka“ nás zavedly na pokraj kolapsu systému.

Chce-li být někdo v čele státu, v pořádku. Ovšem měl by splňovat potřebná morální, duchovní kritéria a základní odborné znalosti. A musí být pod VEŘEJNOU OBČANSKOU KONTROLOU, aby Lidé měli možnost, kvalitu svého případného reprezentanta kontrolovat a převzít tak zodpovědnost za Své Životy a Svůj Vývoj k Uvědomění Sebe Sama. (jestli je veřejný reprezentant členem strany s modrou či třeba fialovou kravatou, členem náboženské skupiny „svatého turbanu“ nebo členem spolku chovatelů králíků anebo nečlenem jakékoli instituce, spolku, sekty či zájmového sdružení) je nepodstatné. Musí ale projít mechanismy Kontroly Kvality a být pod Veřejnou Občanskou kontrolou. Do té doby nelze očekávat zlepšení a světlo na konci současného krachujícího společensko-politického tunelu.

Malý příklad-řídí-li auto opilý popelář, má dostat rok podmínku. Řídí-li auto opilý soudce či policista, má dostat rok a půl podmínku. A řídí-li auto opilý poslanec, premiér, má dostat dva roky podmínku. S vyšší mocí, musí jít i vyšší zodpovědnost, přísnost a požadavky na kvalitu, poněvadž vyšší moc dává příklad více Lidem a více je ohrožuje.

Odmítne-li se řidič podrobit kontrole na alkohol, hledí se na něj, jakoby alkohol požil (bez ohledu nato, zda požil doopravdy, nebo byl střízlivý). O to je odmítnutí horší, pokud řidič způsobil havárii.

Tedy brání-li politik přes dvacet let svou imunitu a brání Veřejné Občanské kontrole své práce, je třeba na něj pohlížet jakoby se choval nepoctivě a s prominutím kradl veřejný majetek (bez ohledu nato, zda kradl, nebo ne. Tím spíš že za dvacet let nekontrolovaného rabování je země na pokraji rozkladu). Svým chováním zavdává podezření z loupeže, korupce a zpronevěry. Politik s čistým svědomím se Veřejné kontroly a absence imunity nebojí, stejně jako se nebojí střízlivý řidič dechové zkoušky.

Můžeme se chovat podle vzoru našich politiků.

-BUĎ SI SCHVÁLÍME OBČANSKOU IMUNITU A NENECHÁME SE "svobodně a demokraticky" V NIČEM KONTROLOVAT A OMEZOVAT

-ANEBO NAOPAK POLITICI SE PODROBÍ VEŘEJNÉ OBČANSKÉ KONTROLE KVALITY A ZRUŠÍ SI SAMOZVANOU IMUNITU (nebo jim ji zrušíme My OBČANSKÝ PARLAMENT).

Pak je snad šance k ozdravení naší skomírající společnosti a k nalezení Naší Podstaty a Našeho Skutečného Životního Smyslu a Cíle. Jiná cesta z pasti současného krachujícího režimu, opravdu nevede. Změna barvy kravaty, problémy systému opravdu  nevyřeší.


Novinky

Informace pro návštěvníky

18.02.2014 11:28
Informujeme naše návštěvníky co možná nejčastěji o novinkách a akcích na Vašem webu.

—————